Subscribe to newsletter

  Home  /  Ochrana osobných údajov

  Zásady práce s vašimi údajmi

  Sme spoločnosť Sharon Company s.r.o so sídlom Haluzického 548/8 92101 Piešťany IČO 36278467

  Prevádzkujeme e-shop na webovej stránke www.sharon.sk

  Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

  I. Spracovanie osobných údajov

  A. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára
  Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi,

  ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Z akého dôvodu?

  Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa tovaru.

  Na základe akého právneho dôvodu?

  Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

  Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac od našej poslednej komunikácie.

  B. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu
  Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o

  fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefóne číslo, email

  Z akého dôvodu?

  Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.

   page1image66507264 page1image66332416 page1image66333952 page1image66334144

  1

  Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

  Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

  Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

  Počas plnenia našej služby a následn od posledného dodania tovaru.

  C. Newslettery (obchodné správy)
  Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-

  mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

  Na základe akého právneho dôvodu?

  Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať

  5 rokov od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom.

  II. Kto sa k údajom dostane?

  Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

  • –  prevádzkovateľ platformy e-shopu Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, spoločnosť zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 25 395)

  • –  spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru Zásielkovňa

  • –  spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb

  • –  poskytovateľ e-mailových služieb

  • –  marketingová agentúra

   Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj nasledujúcim subjektom: Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

   page2image66318528 page2image66318720 page2image66318912 page2image66319104

  2

  III. Čo by ste ešte mali vedieť

  V našej spoločnosti máme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

  V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese objednávky@sharon.sk

  IV. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

  Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

  Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

  Tieto podmienky sú účinné od 27.11.2021